Arbodienst Vitacon Luteijn .B.V.

U verwacht veel van uw medewerkers. Het is niet meer dan logisch dat u hen ook veel wilt bieden. Gemotiveerd en goed opgeleid personeel is immers het belangrijkste kapitaal van uw onderneming. Maar wat als een medewerker onverhoopt voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt wordt? In dat geval biedt Vitacon Luteijn als gecertificeerde arbodienst uitkomst.

Arbodienst met een helder verzuimbeleid

Met de verzuimbegeleiding via onze gecertificeerde arbodienst houdt u gezonde medewerkers aan het werk en zorgt u ervoor dat verzuimende medewerkers goed begeleid worden en weer re-integreren. Uitgangspunt is de implementatie van een helder verzuimbeleid, waarmee u directe en indirecte verzuimkosten aanzienlijk kunt verlagen. Wij inventariseren, vergelijken en analyseren het ziekteverzuim binnen uw onderneming en geven concrete handvatten om ook preventief maatregelen te treffen. Als verzuim onvermijdelijk is gebleken richten wij ons met een modern beleid op een zo efficiënt mogelijk verlopende re-integratie.

Mensgerichte aanpak

Onze arbodienstverlening gaat verder dan verzuimpercentages, besparingen en het volgen van de regels alleen. Door preventieve maatregelen te treffen, zoals het opstellen van een RI&E een PMO en een verzuimprotocol, blijven uw medewerkers én uw organisatie vitaal. Met een actief, op de mens gericht, beleid leveren wij een structurele bijdrage aan gezond ondernemerschap.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met een van onze specialisten via 0316 – 740 115 of mail naar info@vitaconluteijn.nl

Heeft u interesse en wilt u De Pelikaan eens komen bekijken?

Martijn van Keulen
Eigenaar